Rekisterinpitäjä on H11 Ventures (y-tunnus: 1627026-7, yhteystiedot: jouni[a]jounihallikainen.fi)

Asiakkailta kerätään:
– nimi, sähköpostiosoite (ja tuotetilauksissa puhelinnumero sekä osoite)

Tietoja käytetään:
– laskutukseen
– tuotteiden (esim. joogakirja) tilaukseen
– asiakassuhteen hoitoon
– lakisääteisten velvollisuuksien hoitamiseen

Asiakastietoja säilytetään toistaiseksi, ellei niiden poistamista erikeesn pyydetä.

H11 Ventures ei milloinkaan luovuta asiakastietoja kolmansille osapuolille. Tietoja ei myöskään siirretä EU:n ulkopuolelle.

Rekisteröidyillä on tietosuojalainsäädännön takaamat oikeudet:
– saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä
– saada pääsy tietoihin
– oikaista tietoja
– poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
– rajoittaa tietojen käsittelyä
– siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
– vastustaa tietojen käsittelyä
– olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus:
– tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle
– milloin tahansa peruuttaa suostumus, jos käsittely perustuu suostumukseen

Henkilötietoja ei käsitellä automaattisesti, eikä niihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa.